Hastrmánek Pardubice

Objekt a bazénová technologie

Celý objekt na Dubině včetně bazénu byl zbudován a kolaudován v roce 2010 nejen za splnění platných zákonných norem a průběžného dozoru stavebního úřadu a krajské hygienické stanice, ale především s cílem vytvořit udržovatelné, kvalitní a bezpečné prostředí pro služby dětského plavání. Celková konstrukce a dispozice, volba materiálů, parametry stavebních a technologických prvků a zařízení spolu s pravidelným odborným dohledem a údržbou jsou zárukou bezproblémového provozu a stabilní kvality vody a prostředí. Vytápění, převážně realizováno v podlahách a ve stěnách, včetně ohřevu bazénu je řešeno napojením na dálkovou soustavu distribuce tepla Elektrárny Opatovice.

Bazén o velikosti cca 9x5m a výšce hladiny 120cm má železobetonový skelet, vícenásobnou izolaci, keramický obklad, přelivné hrany, akumulační nádrž, efektivně rozmístěné dnové a stěnové trysky. Recirkulace vody a chod technologie je nepřetržitý, proto i mimo provozní dobu jsou udržovány konstantní parametry vody s výjimkou provádění pravidelné údržby dle podmínek legislativy a místní hygienické stanice, např. výměna stanoveného objemu vody na každého koupajícího se účastníka kurzů. Teplota je udržována nad hranicí 32 stupňů.

Pro fyzikální dezinfekci používáme UV-C lampy adekvátního výkonu pro celkový objem a hodinový průtok vody. Chemická dezinfekce probíhá procesem chlorace elektrolýzou soli. Jedná se samozřejmě o chlorovou úpravu bazénové vody. Podstatný rozdíl je v použité chemikálii, tou je obyčejná čistá sůl, 99,9% NaCl. Obsah soli ve vodě je udržován na hodnotě 500-700 mg/l, v koncentraci podobné lidským slzám. Příslušná sanitační a oxidační činidla ve vodě vznikají během procesu zpětné přeměny soli, který je iniciován elektrolýzou. Sůl ve vodě má přirozené antiseptické účinky. Voda nezpůsobuje nepříjemné svědění kůže, pálení a červenání očí. Je částečně eliminován nepříjemný zápach, který vzniká při používání běžných chlorových prostředků. Profesionální automatické zařízení pak řídí chod filtrace, ohřevu a elektrolytických jednotek, hladinu vody v akumulační nádrži a stav pH na základě kontinuálního měření porovnáním s nastavenými parametry. Měřené hodnoty koncentrace chloru, teploty, pH a Redox potenciálu kromě zobrazení v reálném čase zařízení uchovává. Naše bazénová voda je bakteriologicky nezávadná při šetrnějším způsobu desinfekce a zároveň vyšší teplotě vody než na většině plaveckých a koupelových bazénů.